Pas als bronaanpak niet mogelijk is, komen andere maatregelen voor veilig en gezond werk in beeld. Zijn gedragsmaatregelen dan tweederangsmaatregelen? En hoe verhoudt dit zich tot de grote aandacht voor gedrag en cultuur? Lees hoe PepsiCo hiermee omgaat.

Lees het hele artikel: Vakblad Arbo sept 2017 - Eerst vonken dan vinken.

© Vakblad Arbo nr 9 2017, Vakmedianet